Alexander Boss

Alexander Boss

Dipl. Architekt FH

 

Seit 01.09.2020

Ausführungsplanung, Konstruktion, Entwurf

 

Frühere Anstellungen bei bbpartner:

01.08.2011 – 31.07.2015

Auszubildender Hochbauzeichner EFZ

 

02.08.2015 – 31.07.2016

Hochbauzeichner EFZ

 

 

 

 

E-Mail: a.boss@bbpartner.ch

Telefon: +41 (0)31 951 44 45